Chính sách bảo mật

Ngày cập nhật: 24/09/2023

Chào mừng bạn đến với BrandKey.vn.

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho mọi người dùng. Trang chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin này. Cụ thể, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi:

  1. Đăng ký tài khoản: Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email và mật khẩu tài khoản.
  2. Đăng ký nhận tin tức: Nếu bạn đăng ký nhận tin tức hoặc cập nhật từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn để gửi thông tin đến bạn.
  3. Tham gia cuộc khảo sát: Khi bạn tham gia cuộc khảo sát trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp trong phạm vi cuộc khảo sát đó.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp dịch vụ: Để tạo và quản lý tài khoản của bạn, cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, và duyệt các giao dịch của bạn.
  2. Liên hệ và thông báo: Để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn, cập nhật về dịch vụ hoặc gửi thông báo về các thay đổi trong chính sách hoặc điều khoản của chúng tôi.
  3. Tin tức và tiếp thị: Để gửi thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện và tin tức mà bạn có thể quan tâm.
  4. Cuộc khảo sát và nghiên cứu: Để phân tích thông tin thu thập từ cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ không đáng kể và sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ phía chính phủ hoặc khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: thietke.brandkey@gmail.com.

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chính sách bảo mật hiện tại sẽ luôn được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật về các thay đổi.