Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring được lấy ý tưởng từ việc kết hợp chữ R với biểu tượng bước sóng mạng của wifi và viễn thông làm điểm nhấn.

Tags: Thiết kế logo tin tức
Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring
Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring
Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring

Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring

Ringring là dịch vụ cung thông tin tổng hợp về các lĩnh vực trong đời sống dưới dạng audio/video/text, trên nền tảng mạng internet và mạng viễn thông di động, từ đó giúp các khách hàng (chủ yếu là các bạn trẻ) có thể xem các tin tức thuộc các lĩnh vực mà mình yêu thích ngay trên máy tính hoặc các thiết bị di động của mình.

Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring
Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring

Thiết kế logo trang tin tức tổng họp Ringring được lấy ý tưởng từ việc kết hợp chữ R với biểu tượng bước sóng của wifi, mạng viễn thông di động, cũng như RSS làm điểm nhấn. Qua đó nói lên tính chất của dịch vụ cung cấp trên các nền tảng số.

Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring
Thiết kế logo trang tin tức tổng hợp Ringring