Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry sử dụng hình ảnh bánh răng làm điểm nhấn, thể hiện tính chất đặc trưng của dịch vụ thiết bị công nghiệp.

Tags: Thiết kế logo thiết bị công nghiệp
Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry
Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry

Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry

Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry được thiết kế vào 01/2021. Đây là một công ty chuyên về lĩnh vực thương mại và sản xuất dịch vụ thiết bị công nghiệp.

Biểu tượng bánh răng được sử dụng trong logo nhằm mục đích nói lên đặc điểm và tính chất ngành nghề dịch vụ của công ty. Biểu tượng này nằm trong hình tròn để thể hiện cho sự trường tồn và luôn luôn vận động, bởi lẽ hình tròn không có điểm đầu và điểm kết thúc. Nhìn vào hình tròn, người ta sẽ có cảm giác nó đang quay quanh chính nó.

Font chữ hiện đại kết hợp với những đường bo góc nhẹ nhàng giúp cho logo vừa có sự vững chắc, vừa có sự mềm mại.

Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry
Thiết kế logo thiết bị công nghiệp TTM Industry

Thông tin liên hệ

Hotline: 08.222.13.555
Email: thietke.brandkey@gmail.com

Rất vui lòng được phục vụ!

BrandKey.Vn – Thiết kế logo thực dụng